معین صادقیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد اقتصاد

مدرس دوره های :

  • آموزش کسب و کار
  • آموزش بازار های مالی
  • آموزش بازار شناسی
  • روانشناسی بازار
  • آموزش توسعه فردی