ربات معامله گر گروه امو AMMO1

بدون امتیاز 0 رای
590,000 تومان

ربات معامله گر گروه امو AMMO1

338
590,000 تومان

آموزش استراتژی معاملاتی بورس – دانلود جلسه اول – معین صادقیان

دانلود جلسه اول دوره آموزش استراتژی معاملاتی بورس آموزش استراتژی معاملاتی بورس به زبان ساده و به صورت گام به…

3
40,000 تومان

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – دانلود جلسات به صورت یکجا – استاد معین صادقیان

دانلود یکجا جلسات دوره تحلیل تکنیکال بورس آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته به صورت گام به گام…

4
530,000 تومان

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – دانلود جلسه بیستم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه بیستم دوره تحلیل تکنیکال بورس آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته به صورت گام به گام…

0
39,000 تومان

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – دانلود جلسه نوزدهم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه نوزدهم دوره تحلیل تکنیکال بورس آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته به صورت گام به گام…

0
38,000 تومان

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – دانلود جلسه هجدهم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه هجدهم دوره تحلیل تکنیکال بورس آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته به صورت گام به گام…

0
37,000 تومان

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – دانلود جلسه هفدهم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه هفدهم دوره تحلیل تکنیکال بورس آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته به صورت گام به گام…

0
36,000 تومان

آموزش تحلیل تکنیکال بورس – دانلود جلسه شانزدهم – استاد معین صادقیان

دانلود جلسه شانزدهم دوره تحلیل تکنیکال بورس آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته به صورت گام به گام…

0
35,000 تومان