اگر من سیاست مدار بودم

اگر من سیاست مدار بودم متن زیر را حوالی سال های 1386 نوشته ام و اکنون که بعد از مدت ها پیدایشان کردم برایم خیلی جالب بودند که ازآن زمان به چه چیز ها که فکر نمی کردم. اگر من یک سیاستمدار بودم نخستین کاری که میکردم پرچم سازش رو به دنیا نشون می دادم و دست دوستی رو به سمت...
هواپیما ی EAR78 – داستان عرفانی

هواپیما ی EAR78 – داستان عرفانی

هواپیما ی EAR78 – داستان عرفانی هواپیما ی مدل EAR78 دارای 742 مسافر و 32 مهماندار و 3 نفر تیم پرواز در آسمان در حال پرواز به سمت مقصد در حرکت است. این هواپیما از نوع سه طبقه ای و دارای طبقه بندی اقتصادی  که بیشتر مسافران را شامل می شد و ویژه که در آن معمولا آن...
پنجره – داستان کوتاه

پنجره – داستان کوتاه

  پنجره – داستان کوتاه نویسنده:  معین صادقیان باد آرام می وزید انگار حوصله نداشت تند تند بوزد و وقتی لابلای درخت ها می پیچید از خود صدای هو هو در می آورد. پنجره از او پرسید: چه شده است امروز حوصله نداری باد جواب داد: نه امروز سر کیف نیستم دما همه جا یکسان...