تحصیلات  تا این لحظه کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش توسعه
مشاوره به شرکت های تجاری و کسب و کار ها
راه اندازی کسب و کار های اینترنتی و استارت آپ ها

مدیریت رسانه مجازی شاهین شهر

وبسایت اطلاع رسانی املاک – ملک شما

وبسایت اطلاع رسانی و خبری شاهین شهروند

وبسایت سفارش غذا – چرب و چیل

وبسایت آموزش بورس – بورس آموز
فعال در زمینه بورس اوراق بهادار ایران

پژوهشگر جامعه شناسی

پژوهشگر شبکه های اجتماعی

پژوهشگر توسعه اقتصادی ویژه اقتصاد ایران و جنوب غرب آسیا

پژوهشگر حوزه جشن های ایرانی

پژوهشگر خودشناسی و روانشناسی

پژوهشگر عرفان و خداشناسی (شرق و غرب)

نویسنده و شاعر

ایران گرد

کوهنورد

شنا

بیلیارد

تنیس

  • مهارت در تحلیل اقتصادی 88%
  • مهارت در خود شناسی و عرفان 77%
  • تحلیل بورس 30%
  • نویسندگی و شاعر 23%