وحدت وجود یعنی چه؟

در علوم دینی و حتی در عرفان مفهومی با عنوان وحدت وجود، توحید و یگانگی وجود دارد.حال باید دید که وحدت وجود چیست؟ آیا معنای تحت الفظی آن همان معنای باطنی است یا چیز دیگری است؟

وحدت وجود در واقع به این معناست که همه چیز یکی است و هیچ چیز از دیگری جدا نیست. همه عناصر جدول مندلیف در اصل یکی است و همه ی مواد و ترکیبات دنیا دارای ماهیت یکسانی است در عالم روح نیز همین طور است.روح موجودات زنده با یکدیگر یکی است و از روح جهان هستی هم جدا نیست و با روح خدا یکسان است و آنگاه که گفته می شود خدا از رگ گردن به شما نزدیک تر است و آنکه در عرفان می گویند ((انا الحق)) در واقع همین اصل وحدت وجود است.

برای آنکه بهتر درک کنیم که وحدت وجود چیست؟ با مثالی آن را بیان می کنم.دریائی را تجسم کنید، ما قطره ای از آن بر میداریم، آن قطره در مفهوم واقعی یک قطره است و شما حتی نمی توانید آن را نام گذاری کنید و با این کار و با اصل جدا کردن آن از دریا ما میان قطره و دریا تمایز ایجاد کرده ایم در این حالت آن قطره، قطره است و دریا، دریا.اما آن قطره همه ی صفات آب دریا را در خود دارد جوری که ما می توانیم با تحقیق در مورد آن به نتایجی درباره ی دریا برسیم(همان که در ضرب المثل ها می گویند مشت نمونه ی خروار است) با این وجود نمی توانیم ادعا کنیم که قطره خود دریاست.حال قطره را به دریا باز می گردانیم، هم اکنون قطره ای که روی آن نام نهاده بودیم و از دریا جدا بود بخشی از دریا شده( اگرچه ناچیز) و ما هر قطره ی دیگری که از دریا برداریم آن قطره اول نمی شود هر چند که هر قطره ای برداریم صفات دریا را دارد.

اصل وحدت وجود هم همین است! یعنی ما زمانی که به وجود می آییم چه روح و چه جسم مان از عناصر کلی هستی تشکیل شده است اگر چه ما ماییم و ما نمی توانیم دوستمان باشیم اما در عین حال ما و دوستمان هر دو از عناصر هستی ساخته شده ایم پس هر دو صفات کلی هستی را داریم و از طرفی هر دو یکسانیم اما در عین حال با هم تفاوت داریم.

در عالم روح هم همینطور است زمانی که ما به وجود می آییم روح ما ماننده قطره ای جدا از دریا می شود که می توان روی آن نام نهاد و آن را روح من خطاب کرد در حالی که به هنگام مرگ روح من و روح ما به جهان روحانی می پیوندد (خداوند از روح خود در مادمیده است یا بازگشت همه به سوی اوست) و او کیست جز کل هستی و هر آنچه ما هستیم.

و در پایان از اینکه مطلب بالا را مطالعه نمودید از شما سپاسگذارم و مایه ی خوشحالی من خواهد بود که دیدگاه خود را در این باره بیان کنید.

ضمنن بازنشر مطلب بالا با ذکر نام نویسنده آزاد است.

با سپاس

معین صادقیان