اثرات جانبی مثبت اعمال زیبایی – آیا کارهای زیبایی در کل برای جامعه خوب است یا بد؟

اثرات جانبی مثبت اعمال زیبایی – تقریبا همه می دانند که تنها چیزی در حدود 10 درصد اعمال زیبایی که مردم انجام می دهند ضروری هستند و بیشتر پولی که سالانه صرف کارهای زیبایی می شود از نظر پزشکی غیر ضروری است و در واقع افرادی که این اعمال زیبایی را انجام می دهند برای این است که نسبت به خود احساس بهتری داشته باشند. حال ببینیم با این وضعیت اعمال زیبایی خوبند یا خیر؟ از طرفی تقریبا همه ی روانشناسان بر این عقیده اند که احساس رضایت یک مساله ی کاملا درونی است و ارتباطی با زیبایی ظاهری ندارد ولی مطالعات زیادی هم روی این مساله صحه می گذارد که برخی اعمال زیبایی سطحی و غیر تهاجمی واقعا به داشتن حس بهتر در فرد کمک می کند.

احساس خوب درونی هر فرد برآیندی است از تجربیات گذشته ی فرد از کودکی تا کنون و فرهنگ جامعه و شرایط عمومی فرد در آن لحظه، که سهم دو مورد اول به مراتب بیشتر است. بنابراین اگر کسی نسبت به خودش حس خوبی ندارد، تقصیر اصلی به گردن فرهنگ جامعه طی سال های اخیر است و تاثیراتی که اطرافیان از کودکی فرد تا کنون بر او گذاشته اند.

فرد اعمال زیبایی انجام می دهد که بسیاری از خلاء های درونی خود را پر کند تا به این وسیله حس بهتری داشته باشد

اعمال زیبایی خوب است یا بد؟

درست است که جامعه مسئول حس های درونی افراد است و این درست است که کمبودهای فردی باید به دقت و حوصله توسط خود فرد یا با کمک متخصصان  حل شود ولی همین که اعمال زیبایی کمک می کنند که افراد نسبت به خود احساس بهتری داشته باشند پس اعمال زیبایی خوب هستند و به نفع جامعه اند ( اثرات جانبی مثبت اعمال زیبایی برای جامعه واقعا وجود دارد )حتا اگر اثر مسکن را ایفا کنند چراکه برایند حس خوب افراد حس بهتر جامعه است و این حس بهتر به جامعه و افراد فرصت می دهد تا آهسته آهسته مشکلات فردی و فرهنگی را حل کنند. دقت کنید منظور ما از اعمال زیبایی صرفا عمل جراحی نیست بلکه کارهای کوچک و غیر تهاجمی همچون تزریق بوتاکس و فیلر را هم شامل می شود.

فقط باید مراقبت شود که این اعمال زیبایی به صورت افراطی انجام نشوند که آن مساله خطرات زیادی دارد. بنابراین اعمال زیبایی اتفاقا در حد معمول و متوسط خوب هستند.

اشتباه نکنید

مراقت های پوستی و مراقبت های پزشکی عمل زیبایی نیستند و بهتر است و باید انجام شود چرا که به سلامت جامعه کمک می کنند

نتیجه گیری:

اعمال زیبایی غیر وسواس گونه خوب هستند اگرچه باید از طرف همه ی افراد و کل جامعه کوشش شود که حس خوب افراد درونی باشد و نه آنکه مصنوعی و با عمل بیرونی انجام شود.

از طرفی مراقبت های پوستی و زیبایی به سلامت جسمای و هم روانی جامعه کمک می کند و قطعا خوب است.

باعث خوشحالی خواهد بود اگر از در بخش دیدگاه نظرات خود را بیان کنید

مطالبی که شاید دوست داشنه باشید: